america live Broadcasting

അഭി:മാർ മാത്യു മൂലക്കാട്ട് ചിക്കാഗോയിൽ

അഭി:മാർ മാത്യു മൂലക്കാട്ട് ചിക്കാഗോയിൽ 
ചിക്കഗോ : ഹൃസ്വ സന്ദർശനത്തിനായി കോട്ടയം അതിരൂപതാ അദ്യക്ഷൻ ആർച്ചു് ബിഷപ്പ് മാർ മാത്യു മൂലക്കാട്ട് ചിക്കാഗോയിൽ എത്തി. ചിക്കാഗോ സെന്റ് മേരിസ് പള്ളി ട്രസ്റ്റി സിബി കൈതക്കത്തൊട്ടി യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഭിവന്ദ്യ പിതാവിനെ സ്വീകരിച്ചു 

ചിക്കഗോ : ഹൃസ്വ സന്ദർശനത്തിനായി കോട്ടയം അതിരൂപതാ അദ്യക്ഷൻ ആർച്ചു് ബിഷപ്പ് മാർ മാത്യു മൂലക്കാട്ട് ചിക്കാഗോയിൽ എത്തി. ചിക്കാഗോ സെന്റ് മേരിസ് പള്ളി ട്രസ്റ്റി സിബി കൈതക്കത്തൊട്ടി യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഭിവന്ദ്യ പിതാവിനെ സ്വീകരിച്ചു 

Read more

കിടങ്ങൂര്‍ റിക്രിയേഷന്‍ ക്ലബിന്റെ ബോട്ട് യാത്ര അവസ്മരണീയമായി

ചിക്കാഗോ; കിടങ്ങൂര്‍ റിക്രിയേഷന്‍ ക്ലബ് വര്‍ഷംതോറും നടത്താറുളള വിനോദയാത്ര ഈ വര്‍ഷം ഫോക്‌സ് ലേയ്ക്കില്‍വച്ച് സെപ്റ്റംബര്‍ 17 -ാം തീയതി നടത്തുകയുണ്ടായി. ഞായറാഴ്ച 1മണിക്ക് ആരംഭിച്ച ബോട്ട് യാത്ര വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കാണ് അവസാനിച്ചത്. വിഭവസമര്‍ദ്ധമായ ഭക്ഷണങ്ങളും, ക്ലബ് മെംബേഴ്‌സിന്റെ ഡാന്‍സും, പാട്ടുമൊക്കെ ഉല്ലാസയാത്രയ്ക്കു കൊഴുപ്പേകി.ബോട്ട് ക്രൂസിന്റെ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ജസ്റ്റിന്‍ തെങ്ങനാട്ട് എല്ലാ ക്ലബ് അംഗങ്ങളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ക്ലബിന്റെ പുതിയ ഭരണസമിതി അഗംങ്ങളായ അലക്‌സ് പായിക്കാട്ട്, ജോസ് സൈമണ്‍ മുണ്ടപ്ലാക്കില്‍ എന്നിവര്‍ ആശംസകളര്‍പ്പിക്കുകയും ക്ലബിന്റെ മുന്നോട്ടുളള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേര്‍ന്നു. ബോട്ട് ക്രൂസിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ക്ക് ജോണിക്കുട്ടി പിളളവീട്ടില്‍, ഫെബിന്‍ കണിയാലി, ജസ്റ്റിന്‍ തെങ്ങനാട്ട്, രാജു പിണര്‍ക്കയില്‍ എന്നിവര്‍ നേത്യത്വം നല്‍കി.     അവസ്മരണീയമായി

ചിക്കാഗോ; കിടങ്ങൂര്‍ റിക്രിയേഷന്‍ ക്ലബ് വര്‍ഷംതോറും നടത്താറുളള വിനോദയാത്ര ഈ വര്‍ഷം ഫോക്‌സ് ലേയ്ക്കില്‍വച്ച് സെപ്റ്റംബര്‍ 17 -ാം തീയതി നടത്തുകയുണ്ടായി. ഞായറാഴ്ച 1മണിക്ക് ആരംഭിച്ച ബോട്ട് യാത്ര വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കാണ് അവസാനിച്ചത്. വിഭവസമര്‍ദ്ധമായ ഭക്ഷണങ്ങളും, ക്ലബ് മെംബേഴ്‌സിന്റെ ഡാന്‍സും, പാട്ടുമൊക്കെ ഉല്ലാസയാത്രയ്ക്കു കൊഴുപ്പേകി.ബോട്ട് ക്രൂസിന്റെ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ജസ്റ്റിന്‍ തെങ്ങനാട്ട് എല്ലാ ക്ലബ് അംഗങ്ങളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ക്ലബിന്റെ പുതിയ ഭരണസമിതി അഗംങ്ങളായ അലക്‌സ് പായിക്കാട്ട്, ജോസ് സൈമണ്‍ മുണ്ടപ്ലാക്കില്‍ എന്നിവര്‍ ആശംസകളര്‍പ്പിക്കുകയും ക്ലബിന്റെ മുന്നോട്ടുളള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേര്‍ന്നു. ബോട്ട് ക്രൂസിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ക്ക് ജോണിക്കുട്ടി പിളളവീട്ടില്‍, ഫെബിന്‍ കണിയാലി, ജസ്റ്റിന്‍ തെങ്ങനാട്ട്, രാജു പിണര്‍ക്കയില്‍ എന്നിവര്‍ നേത്യത്വം നല്‍കി.     

Read more

ഷിക്കാഗോ മലയാളീ അസോസിയേഷൻ വിമൻസ്ഫോറത്തിന് വനേതൃത്വം

ഷിക്കാഗോമലയാളീഅസോസിയേഷൻവിമൻസ്ഫോറത്തിന്വനേതൃത്വം 

ഷിക്കാഗോ :മലയാളീഅസോസിയേഷന്റെവനിതാവിഭാഗമായവിമൻസ്ഫോറത്തിന്നേതൃത്വം

കൊടുക്കുവാൻസിബിൾഫിലിപ്പ്കോർഡിനേറ്ററുംഷിജിഅലക്സ്, സിമിജെസ്റ്റോജോസഫ്, ലിജിഷാബുമാത്യു ( ഷീബമാത്യു),മേഴ്‌സികളരിക്കമുറി, ബിനിഅലക്സ്തെക്കനാട്ട്, ടീനസിബുകുളങ്ങര, ചിന്നമ്മസാബു, അൻഷാജോയ്അമ്പനാട്ട്എന്നിവർകോകോർഡിനേറ്റർമാരുമായിപുതിയഭരണ

സമിതിനിലവിൽവന്നെന്ന്പ്രസിഡന്റ്രഞ്ജൻഎബ്രഹാം, സെക്രട്ടറിജിമ്മികണിയാലി, ട്രെഷറർഫിലിപ്പ്പുത്തൻപുരയിൽഎന്നിവർഅറിയിച്ചു. വനിതാഫോറത്തിന്റെപ്രവർത്തനംകൂടുതൽജനങ്ങളിലേക്ക്എത്തിക്കുവാൻവിവിധ

വിഭാഗങ്ങളുടെപ്രതിനിധികളെതിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള

കമ്മിറ്റിരൂപീകരിക്കുവാൻചിക്കാഗോമലയാളീഅസോസിയേഷൻ

ഡയറക്ടർബോർഡ്തീരുമാനിച്ചതിന്റെവെളിച്ചത്തിലാണ്ഈനവനേതൃത്വംരൂപംകൊണ്ടത്.

നവംബർ 5 ഞായറാഴ്ചവൈകുന്നേരം5മണിക്ക്സിഎംഎഹാളിൽ(834 E Rand Rd, Suite 13, Mount Prospect, IL 60056) കേരളപിറവിആഘോഷവുംവനിതാഫോറത്തിന്റെപ്രവർത്തനോത്ഘാടനവുംനടക്കും 2018 മാർച്ച്മാസംവളരെവിപുലമായിനടത്തുവാൻഉദ്ദേശിക്കുന്നവനിതാദിനം

എങ്ങനെമനോഹരമാക്കാമെന്നുചർച്ചചെയ്തുതീരുമാനിക്കും.ഷിക്കാഗോയിലെമലയാളീവനിതകൾക്ക്ജാതിമതഭേദമില്ലാതെഒന്നിച്ചുകൂടുവാനുംപരസ്പരംപരിചയപ്പെടുവാനുംഉല്ലാസകരമായിഒരുസായാഹ്നംചിലവഴിക്കുവാനുംഎല്ലാമലയാളീവനിതകളെയുംനവംബർ5 ന്നടക്കുന്നസമ്മേളനത്തിലേക്ക്ക്ഷണിക്കുന്നതായിവിമൻസ്ഫോറംഭാരവാഹികൾപറഞ്ഞു.

മലയാളിയുടെമനസ്സിൽവായനയുടെപൂക്കാലംതിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുവാൻവനിതാഫോറത്തിന്റെനേതൃത്വത്തിൽഒരുമലയാളംലൈബ്രറിഅധികംതാമസിക്കാതെസിഎംഎഹാളിൽതുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. മലയാളംപുസ്തകങ്ങൾസംഭാവനചെയ്യുവാൻആഗ്രഹിക്കുന്നവർഭാരവാഹികളുമായിബന്ധപ്പെടുക .ഈലൈബ്രറിയുടെപ്രവർത്തനംസംബന്ധിച്ചമറ്റുവിശദാംശങ്ങൾപിന്നാലെഅറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും.

വനിതാഫോറത്തിന്റെപ്രവർത്തനങ്ങളുമായിസഹകരിക്കുവാൻആഗ്രഹിക്കുന്നമലയാളീവനിതകൾസിബിൾഫിലിപ്പ് ( 630 697 2241),ഷിജിഅലക്സ് (224 436 9371), സിമിജെസ്റ്റോജോസഫ് ( 773 677 3225), ലിജിഷാബുമാത്യു (ഷീബമാത്യു)  ( 630730 6221 ) ,മേഴ്‌സികളരിക്കമുറി (224 766 9441), ബിനിഅലക്സ്തെക്കനാട്ട് ( 847 227 8470), ടീനസിബുകുളങ്ങര ( 224 452 3592 ) , ചിന്നമ്മസാബു( 224 475 2866) , അൻഷാജോയ്അമ്പനാട്ട് ( 630 401 2489)എന്നിവരുമായിബന്ധപെടുക

ഷിക്കാഗോമലയാളീഅസോസിയേഷൻഅംഗത്വംഎടുക്കുവാൻആഗ്രഹിക്കുന്നവർഭാരവാഹികളുമായിബന്ധപ്പെടുകയോസംഘടനയുടെവെബ്സൈറ്റ്ആയ

www.chicagomalayaleeassociation.orgസന്ദർശിക്കുകയോചെയ്യുക

സിഎംഎഹാളിൽനടത്തിയപ്രാഥമികചർച്ചകളിൽവനിതാഫോറംനേതാക്കളെകൂടാതെഭാരവാഹികളായരഞ്ജൻഎബ്രഹാം, ജിമ്മികണിയാലി , ഫിലിപ്പ്പുത്തൻപുരയിൽ, ജോൺസൻകണ്ണൂക്കാടൻ, ജിതേഷ്ചുങ്കത്, ഷാബുമാത്യുഎന്നവരുംപങ്കെടുത്തു

റിപ്പോർട്ട് :ജിമ്മികണിയാലി

ഷിക്കാഗോ : മലയാളീഅസോസിയേഷന്റെവനിതാവിഭാഗമായവിമൻസ്ഫോറത്തിന്നേതൃത്വംകൊടുക്കുവാൻസിബിൾഫിലിപ്പ്കോർഡിനേറ്ററുംഷിജിഅലക്സ്, സിമിജെസ്റ്റോജോസഫ്, ലിജിഷാബുമാത്യു ( ഷീബമാത്യു),മേഴ്‌സികളരിക്കമുറി, ബിനിഅലക്സ്തെക്കനാട്ട്, ടീനസിബുകുളങ്ങര, ചിന്നമ്മസാബു, അൻഷാജോയ്അമ്പനാട്ട്എന്നിവർകോകോർഡിനേറ്റർമാരുമായിപുതിയഭരണസമിതിനിലവിൽവന്നെന്ന്പ്രസിഡന്റ്രഞ്ജൻഎബ്രഹാം, സെക്രട്ടറിജിമ്മികണിയാലി, ട്രെഷറർഫിലിപ്പ്പുത്തൻപുരയിൽഎന്നിവർഅറിയിച്ചു. വനിതാഫോറത്തിന്റെപ്രവർത്തനംകൂടുതൽജനങ്ങളിലേക്ക്എത്തിക്കുവാൻവിവിധവിഭാഗങ്ങളുടെപ്രതിനിധികളെതിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടുള്ളകമ്മിറ്റിരൂപീകരിക്കുവാൻചിക്കാഗോമലയാളീഅസോസിയേഷൻഡയറക്ടർബോർഡ്തീരുമാനിച്ചതിന്റെവെളിച്ചത്തിലാണ്ഈനവനേതൃത്വംരൂപംകൊണ്ടത്.

നവംബർ 5 ഞായറാഴ്ചവൈകുന്നേരം5മണിക്ക്സിഎംഎഹാളിൽ(834 E Rand Rd, Suite 13, Mount Prospect, IL 60056) കേരളപിറവിആഘോഷവുംവനിതാഫോറത്തിന്റെപ്രവർത്തനോത്ഘാടനവുംനടക്കും 2018 മാർച്ച്മാസംവളരെവിപുലമായിനടത്തുവാൻഉദ്ദേശിക്കുന്നവനിതാദിനംഎങ്ങനെമനോഹരമാക്കാമെന്നുചർച്ചചെയ്തുതീരുമാനിക്കും.ഷിക്കാഗോയിലെമലയാളീവനിതകൾക്ക്ജാതിമതഭേദമില്ലാതെഒന്നിച്ചുകൂടുവാനുംപരസ്പരംപരിചയപ്പെടുവാനുംഉല്ലാസകരമായിഒരുസായാഹ്നംചിലവഴിക്കുവാനുംഎല്ലാമലയാളീവനിതകളെയുംനവംബർ5 ന്നടക്കുന്നസമ്മേളനത്തിലേക്ക്ക്ഷണിക്കുന്നതായിവിമൻസ്ഫോറംഭാരവാഹികൾപറഞ്ഞു.

മലയാളിയുടെമനസ്സിൽവായനയുടെപൂക്കാലംതിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുവാൻവനിതാഫോറത്തിന്റെനേതൃത്വത്തിൽഒരുമലയാളംലൈബ്രറിഅധികംതാമസിക്കാതെസിഎംഎഹാളിൽതുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. മലയാളംപുസ്തകങ്ങൾസംഭാവനചെയ്യുവാൻആഗ്രഹിക്കുന്നവർഭാരവാഹികളുമായിബന്ധപ്പെടുക .ഈലൈബ്രറിയുടെപ്രവർത്തനംസംബന്ധിച്ചമറ്റുവിശദാംശങ്ങൾപിന്നാലെഅറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും.

വനിതാഫോറത്തിന്റെപ്രവർത്തനങ്ങളുമായിസഹകരിക്കുവാൻആഗ്രഹിക്കുന്നമലയാളീവനിതകൾസിബിൾഫിലിപ്പ് ( 630 697 2241),ഷിജിഅലക്സ് (224 436 9371), സിമിജെസ്റ്റോജോസഫ് ( 773 677 3225), ലിജിഷാബുമാത്യു (ഷീബമാത്യു)  ( 630730 6221 ) ,മേഴ്‌സികളരിക്കമുറി (224 766 9441), ബിനിഅലക്സ്തെക്കനാട്ട് ( 847 227 8470), ടീനസിബുകുളങ്ങര ( 224 452 3592 ) , ചിന്നമ്മസാബു( 224 475 2866) , അൻഷാജോയ്അമ്പനാട്ട് ( 630 401 2489)എന്നിവരുമായിബന്ധപെടുക

ഷിക്കാഗോമലയാളീഅസോസിയേഷൻഅംഗത്വംഎടുക്കുവാൻആഗ്രഹിക്കുന്നവർഭാരവാഹികളുമായിബന്ധപ്പെടുകയോസംഘടനയുടെവെബ്സൈറ്റ്ആയ

www.chicagomalayaleeassociation.orgസന്ദർശിക്കുകയോചെയ്യുക

സിഎംഎഹാളിൽനടത്തിയപ്രാഥമികചർച്ചകളിൽവനിതാഫോറംനേതാക്കളെകൂടാതെഭാരവാഹികളായരഞ്ജൻഎബ്രഹാം, ജിമ്മികണിയാലി , ഫിലിപ്പ്പുത്തൻപുരയിൽ, ജോൺസൻകണ്ണൂക്കാടൻ, ജിതേഷ്ചുങ്കത്, ഷാബുമാത്യുഎന്നവരുംപങ്കെടുത്തു

ജിമ്മികണിയാലി

Read more

നടുപറമ്പിൽ ലൂക്കോസ് മെമ്മോറിയല്‍ വോളിബോള്‍ ചിക്കാഗോക്ക് കിരീടം


ഡാളസ്സ് : നോര്‍ത്ത് അമേരിക്കന്‍ വോളിബോള്‍ പ്രേമികളുടെ മനസ്സില്‍ ഒരിയ്ക്കല്‍ക്കൂടി ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിക്കൊണ്ട് 12-ാമത് എന്‍.കെ. ലൂക്കോസ് മെമ്മോറിയല്‍ വോളിബോള്‍ ടൂര്‍ണമെന്റിന് തിരശ്ശീല വീഴുമ്പോള്‍ ചിക്കാഗോ കൈരളി ലയണ്‍സിന്റെ കുട്ടന്മാര്‍ എന്‍.കെ. ലൂക്കോസ് മെമ്മോറിയല്‍ എവര്‍റോളിംഗ് ട്രോഫി നെഞ്ചോട് ചേര്‍ത്ത് മുത്തമിട്ടു.

അവസാന നിമിഷം വരെ കാണികളുടെ നെഞ്ചിടിപ്പു കൂട്ടിയ ഫൈനലില്‍ ഇഞ്ചോടിഞ്ചു പോരാട്ടത്തില്‍ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ടു സെറ്റുകള്‍ക്ക് ചിക്കാഗോ കൈരളി ലയണ്‍സ് താമ്പാ ടൈഗേഴ്‌സ് (Tampa Tigers) നെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 

ടൂര്‍ണമെന്റിന്റെ എം.വി.പി ചിക്കാഗോ കൈരളി ലയണ്‍സ് ഷാന്‍ കദളിമറ്റമാണ്, ബെസ്റ്റ് സെറ്റര്‍ നിതിന്‍ തോമസ് (കൈരളി ലയണ്‍സ്), ബെസ്റ്റ് ലിബറോ മെറിള്‍ മംഗലശ്ശേരില്‍ (കൈരളി ലയണ്‍സ്), ബെസ്റ്റ് ഒഫന്‍സ് Tibil Machanickkal (താമ്പ ടൈഗേഴ്‌സ്) എന്നിവരാണ്. 

അമേരിക്കന്‍ മലയാളി വോളിബോളിന്റെ വളര്‍ച്ചയില്‍ മുഖ്യപങ്കു വഹിച്ചവരില്‍ പ്രമുഖനായിരുന്ന ശ്രീ. എന്‍.കെ. ലൂക്കോസിന്റെ ആകസ്മികമായ നിര്യാണത്തെത്തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി വര്‍ഷംതോറും അമേരിക്കയിലെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലായി നടത്തി വരുന്ന വോളിബോള്‍ ടൂര്‍ണമെന്റിന് ഈ വര്‍ഷം ഡാളസ്സ് ആതിഥേയത്വം അരുളി. ടenter Park Recreation Center Stadium ത്തില്‍ വച്ച് എന്‍.കെ. ലൂക്കോസ് നടൂപ്പറമ്പില്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആശീര്‍വ്വാദത്തോടുകൂടി ഡാളസ്സ് സ്‌ട്രൈക്കേഴ്‌സിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ടൂര്‍ണമെന്റ് നടത്തപ്പെട്ടത്. മാത്യു തട്ടാമറ്റം 

Read more

ചിക്കാഗോ കെ സി എസ് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ സാന്ദ്രാ കലാതിലകം ആൻഡ്രൂ കലാപ്രതിഭ

ചിക്കാഗോ കെ സി എസ് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ സാന്ദ്രാ കലാതിലകം  ആൻഡ്രൂ കലാപ്രതിഭ 
ചിക്കാഗോ : ക്നാനായ കത്തോലിക്ക സൊസൈറ്റി (kcs) ഒരുക്കിയ ഈ വർഷത്തെ ക്നാനായ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രേദ്ധേയമായി. ശനിയാഴ്‍ച രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നടന്ന വിവിത മത്സരങ്ങളിൽ നൂറു കണക്കിന് കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്ത് സമ്മാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി. രാവിലെ 9 മണിക്ക് കഴിഞ്ഞവർഷത്തെ കലാപ്രേതഭ യായ റ്റോബി കൈതക്കത്തൊട്ടിയിൽ . കലാതിലകം ആയ അനുഷ കുന്നത്ത്കിഴക്കേതിൽ എന്നിവർ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് ബിനു പൂത്തുറയിൽ ഏവർക്കും സ്വാഗതം അരുളി. വിവിധ മത്സര  ഇനങ്ങളിൽ നൂറിൽ അതികം കുട്ടികൾ  പണ്ടകെടുത്തു . 
സാന്ദ്ര നെല്ലാമറ്റം  ഈ വർഷത്തെ കലാതിലക പട്ടം കരസ്ഥമാക്കി, ആൻഡ്രൂ തേക്കുംകാട്ടിൽ  ഈ വര്ഷത്തെ കലാപ്രീതിഭ പട്ടം കരസ്ഥമാക്കി. സെറീന മുളയാനിക്കുന്നേൽ , മാത്യു ഇല്ലിമൂട്ടിൽ എന്നിവർ ഈ വര്ഷത്തെ റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ പദവിയും കരസ്ഥമാക്കി.
വിജയികൾക്ക് ഡിസമ്പർ 30ന് നടക്കുന്ന ക്രിസ്ത്മസ് ആഘോഷങ്ങളിൽ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും. 
യൗത്‌ഫെസ്റ്റിവലിലന്  ജോബി ഓളിയിൽ, ഡെന്നി പുല്ലാപ്പള്ളി , സജി മാലിത്തുരുത്തേൽ, ബിനു പുത്തുറയിൽ 
, സാജു കണ്ണമ്പള്ളി , ജോണിക്കുട്ടി പിള്ളവീട്ടിൽ, ഷിബു മുളയാനിക്കുന്നേൽ , ഡിബിൻ വിലങ്ങുകല്ലേൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി 

ചിക്കാഗോ : ക്നാനായ കത്തോലിക്ക സൊസൈറ്റി (kcs) ഒരുക്കിയ ഈ വർഷത്തെ ക്നാനായ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രേദ്ധേയമായി. ശനിയാഴ്‍ച രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നടന്ന വിവിത മത്സരങ്ങളിൽ നൂറു കണക്കിന് കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്ത് സമ്മാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി. രാവിലെ 9 മണിക്ക് കഴിഞ്ഞവർഷത്തെ കലാപ്രേതഭ യായ റ്റോബി കൈതക്കത്തൊട്ടിയിൽ . കലാതിലകം ആയ അനുഷ കുന്നത്ത്കിഴക്കേതിൽ എന്നിവർ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് ബിനു പൂത്തുറയിൽ ഏവർക്കും സ്വാഗതം അരുളി. വിവിധ മത്സര  ഇനങ്ങളിൽ നൂറിൽ അതികം കുട്ടികൾ  പണ്ടകെടുത്തു . 

സാന്ദ്ര നെല്ലാമറ്റം  ഈ വർഷത്തെ കലാതിലക പട്ടം കരസ്ഥമാക്കി, ആൻഡ്രൂ തേക്കുംകാട്ടിൽ  ഈ വര്ഷത്തെ കലാപ്രീതിഭ പട്ടം കരസ്ഥമാക്കി. സെറീന മുളയാനിക്കുന്നേൽ , മാത്യു ഇല്ലിമൂട്ടിൽ എന്നിവർ ഈ വര്ഷത്തെ റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ പദവിയും കരസ്ഥമാക്കി.

വിജയികൾക്ക് ഡിസമ്പർ 30ന് നടക്കുന്ന ക്രിസ്ത്മസ് ആഘോഷങ്ങളിൽ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും. 

യൗത്‌ഫെസ്റ്റിവലിലന്  ജോബി ഓളിയിൽ, ഡെന്നി പുല്ലാപ്പള്ളി , സജി മാലിത്തുരുത്തേൽ, ബിനു പുത്തുറയിൽ 

, സാജു കണ്ണമ്പള്ളി , ജോണിക്കുട്ടി പിള്ളവീട്ടിൽ, ഷിബു മുളയാനിക്കുന്നേൽ , ഡിബിൻ വിലങ്ങുകല്ലേൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി 

Read more

മാർ മാത്യു മൂലെക്കാട്ട് ന്യൂയോർക്‌ ക്നാനായ ഫൊറോനാപ്പള്ളി സന്ദർശിച്ചു

കോട്ടയം അതിരൂപതയുടെ മെത്രപൊലീത്ത  അഭിവന്ദ്യ മാർ മാത്യു മൂലെക്കാട്ട്  ന്യൂയോർക്കിലെ   ക്നാനായ ഫൊറോനാപ്പള്ളിയിൽ  ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കുകയും  തുടർന്ന് വചനസന്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു . പള്ളിയോടു ചേർന്ന് പണിയുന്ന വേദപാഠ ക്ലാസ് റൂമുകളുടെയും റെക്ടറിയുടെ  നിർമ്മാണത്തിനു  വേണ്ടിയുള്ള  സംഭാവനകൾ ഇടവകക്കാരിൽനിന്നു  സ്വികരിക്കുകയും ചെയ്തു .തുടർന്ന് ഇടവകയിലെ വേദപാഠം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോടും യുവജനങ്ങളോടും സംസാരിക്കുകയും ആശയ വിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്തു സഭാ പാരമ്പര്യത്തിലും ക്നാനായ തനിമയിലും വളരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത പിതാവ്  കുട്ടികൾക്ക്  മനസിലാക്കികൊടുത്തു . വികാരി ഫാദർ ജോസ് തറക്കൽ ,ജോസ് കോരകുടിലിൽ  പാരിഷ് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ  തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പിതാവിനു  ഹൃദ്യമായ  സ്വാഗതം നൽകി 
 ന്യൂയോർക്ക് സെൻറ് സ്റ്റീഫൻ ക്നാനായ ഫൊറോനാ പള്ളിയുടെ കിഴിൽ റോക്‌ലാൻഡ്ൽ  വാങ്ങിയ പിതിയ പള്ളിയുടെ വെഞ്ചരിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പിതാവ് ന്യൂയോര്കിൽ എത്തിയത് 
Read more

ന്യൂയോർക്ക് റോക്‌ലാൻഡ് സെന്റ് മേരിസ് ദേവാലയം വെഞ്ചരിപ്പ് കർമം ഭക്തി സാന്ദ്രമായി

ന്യൂയോർക്ക് റോക്‌ലാൻഡ് സെന്റ് മേരിസ് ദേവാലയം വെഞ്ചരിപ്പ് കർമം ഭക്തി സാന്ദ്രമായി 
റോക്‌ലാൻഡ് : ന്യൂയോർക്ക് റോക്‌ലാൻഡ് ക്‌നാനായ മക്കളുടെ ചിരകാല അഭിലാഷമായിരുന്ന സ്വന്തമായ ദൈവാലയം എന്ന ആശയം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ യാഥാർഥ്യമായിരിക്കുകയാണ്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9 മണിക്ക് അഭി: മാർ മൂലക്കാട്ട് പിതാവും ചിക്കാഗോ രൂപതാ അദ്യക്ഷൻ മാർ ജേക്കബ് അങ്ങാടിയത്തും വെഞ്ചരിപ്പ് കർമ്മവും വിശുദ്ധ ബലിയും അർപ്പിച്ചു. ക്നാനായ റീജിയൻ ഡയറക്റ്റർ ഫാ തോമസ് മുളവനാൽ , ഫാ എബ്രഹാം മുത്തോലത്ത് തുടങ്ങി 22 വൈദീകർ തിരുകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി, വികാരി ഫാ ജോസ് ആദോപ്പള്ളി ഏവർക്കും സ്വാഗതം അരുളി. നൂറ് കണക്കിനാളുകൾ പങ്കെടുത്തു. സ്നേഹവിരുന്നോടു കൂടി ശുശ്രുഷകൾ അവസാനിച്ചു. 
തിരുകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവര്ക്കും പള്ളികമ്മറ്റി പ്രേത്യകം നന്ദി അറിയിച്ചു.  

റോക്‌ലാൻഡ് : ന്യൂയോർക്ക് റോക്‌ലാൻഡ് ക്‌നാനായ മക്കളുടെ ചിരകാല അഭിലാഷമായിരുന്ന സ്വന്തമായ ദൈവാലയം എന്ന ആശയം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ യാഥാർഥ്യമായിരിക്കുകയാണ്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9 മണിക്ക് അഭി: മാർ മൂലക്കാട്ട് പിതാവും ചിക്കാഗോ രൂപതാ അദ്യക്ഷൻ മാർ ജേക്കബ് അങ്ങാടിയത്തും വെഞ്ചരിപ്പ് കർമ്മവും വിശുദ്ധ ബലിയും അർപ്പിച്ചു. ക്നാനായ റീജിയൻ ഡയറക്റ്റർ ഫാ തോമസ് മുളവനാൽ , ഫാ എബ്രഹാം മുത്തോലത്ത് തുടങ്ങി 22 വൈദീകർ തിരുകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി, വികാരി ഫാ ജോസ് ആദോപ്പള്ളി ഏവർക്കും സ്വാഗതം അരുളി. നൂറ് കണക്കിനാളുകൾ പങ്കെടുത്തു. സ്നേഹവിരുന്നോടു കൂടി ശുശ്രുഷകൾ അവസാനിച്ചു. 

തിരുകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവര്ക്കും പള്ളികമ്മറ്റി പ്രേത്യകം നന്ദി അറിയിച്ചു.  

Read more

മോർട്ടൺഗ്രോവ് സെ.മേരീസ് ക്നാനായ ദൈവാലയത്തിൽ ഇടവക ദിനം ആചരിച്ചു.

ചിക്കാഗോ:  മോർട്ടൺഗ്രോവ് സെ.മേരീസ് ക്നാനായ ദൈവാലയത്തിൽ സെപ്തംബർ മാസം 24 - ന് ഞായാറാഴ്ച രാവിലെ പത്തുമണിക്ക് നടന്ന വി.ബലിയിർപ്പണത്തിൽ   വി. മത്തായി സ്ലീഹായുടെയും വി.വിൻസെന്റ്‌  ഡി പോളിന്റെയും തിരുനാൾ ആചരണവും തുടർന്ന് ഇടവക ദിനവും ആചരിച്ചു. വികാരിയും, വികാരി ജനറാളുമായ മോൺ. തോമസ് മുളവനാൽ തിരുനാൾ കർമ്മങ്ങൾക്ക്  മുഖ്യകാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. വി.കുർബ്ബാനയ്ക്ക് ശേഷം ഇടവക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു  നടത്തിയ ഔട്ട് ഡോർ ഗെയിംസിന്റെ ഉത്ഘാടനം മോൺ. തോമസ് മുളവനാൽ, അസി.വികാരി ഫാ.ബോബൻ വട്ടംബുറത്ത് എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കുമായി നടത്തപ്പെട്ട കസേരകളി, മുഠായിപെറുക്കൽ , പന്തുകളി തുടങ്ങിയ കായിക വിനോദങ്ങൽക്കെല്ലാം  നേതൃത്വം നല്കിയത് കൈക്കാരന്മാരായ ടിറ്റോ കണ്ടാരപ്പള്ളിയിൽ, പോൾത്സൻ കുളങ്ങര, സിബി കൈതക്ക തൊട്ടിയിൽ; ജോയിച്ചൻ ചെമ്മാച്ചേൽ, ടോണി കിഴക്കേക്കുറ്റ്, പി.ആർ.ഒ. സ്റ്റീഫൻ ചൊള്ളമ്പേൽ , കുഞ്ഞാഗസ്തി ആലപ്പാട്ട് എന്നിവരാണ്. പുതിയ ഉടമസ്തതയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന മലബാർ കേറ്ററിoഗ്  സ്പോൺസർ  ചെയ്ത്‌   ബാർബിക്യുവും തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു.  നിരവധി ഇടവകാഗംങ്ങൾ ഇടവക ദിനാചരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

ദിനം
Read more

സെ മേരീസ് ക്ലാനായ ദൈവാലത്തിൻറെ പാർക്കിംഗ് ലോട്ട് വികസന പദ്ധതിയുടെ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു.

സെ മേരീസ് ക്ലാനായ ദൈവാലത്തിൻറെ പാർക്കിംഗ് ലോട്ട് വികസന പദ്ധതിയുടെ  കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു.  . ചിക്കാഗോ:  മോർട്ടൺ ഗ്രോവ് സെ.മേരീസ് ക്നാനായ ദൈവാലയത്തിന്റെ പാർക്കിoഗ് ലോട്ട് വികസന നിർമാണ പദ്ധതിയുടെ  കരാറിൽ സെ മേരീസ് ഇടവക വികാരി മോൺ. തോമസ് മുളവനാൽ ഒപ്പുവച്ചു.  ഇടവക ദിനാചരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുടിയ ഹ്രസ്വ ചടങ്ങിൽ അസി.വികാരി റവ ഫാ.  ബോബൻ വട്ടംബുറത്ത് , റവ ഫാ ടിനീഷ് പിണർക്കയിൽ,  കൈക്കാരന്മാരായ ടിറ്റോ കണ്ടാരപ്പള്ളി,  പോൾത്സൺ കുളങ്ങര, സിബി കൈതക്ക തൊട്ടിയിൽ,  ജോയിച്ചൻ ചെമ്മാച്ചേൽ , ടോണി കിഴക്കേക്കുറ്റ് ,പി.ആർ ഒ സ്റ്റീഫൻ ചൊള്ളമ്പേൽ,  ചെയർമാൻ ശ്രീ.തബി വിരുത്തിക്കുളങ്ങര, കോ.ചെയർ സ്റ്റീഫൻ കിഴക്കേക്കുറ്റ്,  ഫണ്ട് റെയിസിoഗ് കമ്മറ്റിയഗംങ്ങൾ വികസന പദ്ധതി ടീംഅoഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ഒപ്പ് വയ്ക്ൽചടങ്ങ് നടന്നത്. പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ അനുമതികളും ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പാർക്കിംഗ് ലോട്ട് നിർമ്മാണം ആസന്നമായിരിക്കുന്ന ശൈതൃ കാലത്തെ മഞ്ഞു വീഴ്ചക്ക് മുന്പേ തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സെപ്തംബർ അവസാനവാരത്തോടു കൂടി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയാൽ , ഒരു മാസത്തെ കാലയളവിനുള്ളിൽ നിർമമാണം പൂർത്തികരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഏകദേശം മൂന്നരലക്ഷം ഡോളറിന്റെ നിർമ്മാണ ചിലവ് പ്രദീക്ഷിക്കുന്ന ഈ പ്രോജക്റ്റിന് ഒന്നേമുക്കാൽ ലക്ഷം ഡോളറിന്റെ ഓഫറുകൾ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. രണ്ടായിരത്തിലധികം വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വിശേഷ ദിനങ്ങളിലും അല്ലാതെയും പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്ന ഈയവസരത്തിൽ ദൈവാലയത്തിന് വിശാലമായൊരു പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. നിർലോഭമായ സഹായ സഹകരണമാണ് ഇടവകാംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കകം വാഗ്ദാന തുകയുടെ നിരക്ക് 50 ശതമാനത്തിന് മുകളിലെത്തിയതിൽ അതിയായ സന്തോഷവും  നന്ദിയുംമുണ്ടന്ന് പാർക്കിoഗ് ലോട്ട് വികസനപദ്ധതിയുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ.തബി വിരുത്തിക്കുളങ്ങര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കരാറിൽ ഒപ്പ് വച്ച സ്ഥിതിക്ക് വിശ്രമരഹിതമായ പരീശ്രമമാണ് മുന്നിലെന്നും അതിന്റെ വിജയത്തിന് ഇടവകയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും തങ്ങുളുടെ  വാഗ് ദാന തുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൈക്കാരന്മാരെയോ, ഫണ്ട് റെയിസിഗ് കമ്മറ്റിയെയോ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന്  ഇടവക വികാരി മോൺ. തോമസ് മുളവനാൽ , റവ.ഫാ ബോബൻ വട്ടംബുറത്ത് എന്നിവർ അറിയിച്ചു.
                                                           സ്റ്റീഫൻ  ചൊള്ളമ്പേൽ (പി .ആർ .ഒ )

. ചിക്കാഗോ:  മോർട്ടൺ ഗ്രോവ് സെ.മേരീസ് ക്നാനായ ദൈവാലയത്തിന്റെ പാർക്കിoഗ് ലോട്ട് വികസന നിർമാണ പദ്ധതിയുടെ  കരാറിൽ സെ മേരീസ് ഇടവക വികാരി മോൺ. തോമസ് മുളവനാൽ ഒപ്പുവച്ചു.  ഇടവക ദിനാചരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുടിയ ഹ്രസ്വ ചടങ്ങിൽ അസി.വികാരി റവ ഫാ.  ബോബൻ വട്ടംബുറത്ത് , റവ ഫാ ടിനീഷ് പിണർക്കയിൽ,  കൈക്കാരന്മാരായ ടിറ്റോ കണ്ടാരപ്പള്ളി,  പോൾത്സൺ കുളങ്ങര, സിബി കൈതക്ക തൊട്ടിയിൽ,  ജോയിച്ചൻ ചെമ്മാച്ചേൽ , ടോണി കിഴക്കേക്കുറ്റ് ,പി.ആർ ഒ സ്റ്റീഫൻ ചൊള്ളമ്പേൽ,  ചെയർമാൻ ശ്രീ.തബി വിരുത്തിക്കുളങ്ങര, കോ.ചെയർ സ്റ്റീഫൻ കിഴക്കേക്കുറ്റ്,  ഫണ്ട് റെയിസിoഗ് കമ്മറ്റിയഗംങ്ങൾ വികസന പദ്ധതി ടീംഅoഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ഒപ്പ് വയ്ക്ൽചടങ്ങ് നടന്നത്. പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ അനുമതികളും ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പാർക്കിംഗ് ലോട്ട് നിർമ്മാണം ആസന്നമായിരിക്കുന്ന ശൈതൃ കാലത്തെ മഞ്ഞു വീഴ്ചക്ക് മുന്പേ തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സെപ്തംബർ അവസാനവാരത്തോടു കൂടി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയാൽ , ഒരു മാസത്തെ കാലയളവിനുള്ളിൽ നിർമമാണം പൂർത്തികരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഏകദേശം മൂന്നരലക്ഷം ഡോളറിന്റെ നിർമ്മാണ ചിലവ് പ്രദീക്ഷിക്കുന്ന ഈ പ്രോജക്റ്റിന് ഒന്നേമുക്കാൽ ലക്ഷം ഡോളറിന്റെ ഓഫറുകൾ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. രണ്ടായിരത്തിലധികം വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വിശേഷ ദിനങ്ങളിലും അല്ലാതെയും പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്ന ഈയവസരത്തിൽ ദൈവാലയത്തിന് വിശാലമായൊരു പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. നിർലോഭമായ സഹായ സഹകരണമാണ് ഇടവകാംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കകം വാഗ്ദാന തുകയുടെ നിരക്ക് 50 ശതമാനത്തിന് മുകളിലെത്തിയതിൽ അതിയായ സന്തോഷവും  നന്ദിയുംമുണ്ടന്ന് പാർക്കിoഗ് ലോട്ട് വികസനപദ്ധതിയുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ.തബി വിരുത്തിക്കുളങ്ങര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കരാറിൽ ഒപ്പ് വച്ച സ്ഥിതിക്ക് വിശ്രമരഹിതമായ പരീശ്രമമാണ് മുന്നിലെന്നും അതിന്റെ വിജയത്തിന് ഇടവകയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും തങ്ങുളുടെ  വാഗ് ദാന തുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൈക്കാരന്മാരെയോ, ഫണ്ട് റെയിസിഗ് കമ്മറ്റിയെയോ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന്  ഇടവക വികാരി മോൺ. തോമസ് മുളവനാൽ , റവ.ഫാ ബോബൻ വട്ടംബുറത്ത് എന്നിവർ അറിയിച്ചു.

Read more

മോർട്ടൺഗ്രോവ് സെ .മേരീസ് ക്നാനായ ദൈവാലയത്തിൽ രക്തദാന ക്യാബ് നടത്തപ്പെട്ടു.

മോർട്ടൺഗ്രോവ് സെ .മേരീസ് ക്നാനായ ദൈവാലയത്തിൽ രക്തദാന ക്യാബ് നടത്തപ്പെട്ടു.  
ചിക്കാഗോ:  മോർട്ടൺഗ്രോവ്  സെ .മേരീസ് ക്നാനായ ദൈവാലയത്തിൽ വച്ച് സെപ്തംബർ 24 ാം തിയതി ഞായാറാഴ്ച രക്തദാന ക്യാബ് നടത്തപ്പെട്ടു. ചിക്കാഗോ ലൈഫ് സോഴ്സ് ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ക്യാബ് നടത്തപെട്ടത്. "രക്തം നല്കു ജീവൻ രക്ഷിക്കു, രക്തദാനം മഹക്തായ സേവനം" എന്ന വിഷയത്തെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നല്കി കൊണ്ട് നിരവധി പേർ രക്തദാനത്തിനായി തയ്യാറായി. രാവിലെ 8.30 ന് ആരംഭിച്ച രക്തദാന സേവനം ഉച്ചകഴിഞ്ഞു 3 മണി വരെ നീണ്ടു. ഇടവകയിലെ കൈക്കാരന്മാരും സിസ്റ്റേഴ്സും ക്യാബിന്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ നല്കി.
 സ്റ്റീഫൻ  ചൊള്ളമ്പേൽ (പി .ആർ .ഒ )

 ചിക്കാഗോ:  മോർട്ടൺഗ്രോവ്  സെ .മേരീസ് ക്നാനായ ദൈവാലയത്തിൽ വച്ച് സെപ്തംബർ 24 ാം തിയതി ഞായാറാഴ്ച രക്തദാന ക്യാബ് നടത്തപ്പെട്ടു. ചിക്കാഗോ ലൈഫ് സോഴ്സ് ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ക്യാബ് നടത്തപെട്ടത്. "രക്തം നല്കു ജീവൻ രക്ഷിക്കു, രക്തദാനം മഹക്തായ സേവനം" എന്ന വിഷയത്തെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നല്കി കൊണ്ട് നിരവധി പേർ രക്തദാനത്തിനായി തയ്യാറായി. രാവിലെ 8.30 ന് ആരംഭിച്ച രക്തദാന സേവനം ഉച്ചകഴിഞ്ഞു 3 മണി വരെ നീണ്ടു. ഇടവകയിലെ കൈക്കാരന്മാരും സിസ്റ്റേഴ്സും ക്യാബിന്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ നല്കി.

Read more

ന്യൂയോർക് ,റോക്‌ലാൻഡ് ക്നാനായ പള്ളി വെഞ്ചരിപ്പ് ശനിയാഴ്ച്ച | Live on KVTV

റോക്‌ലാൻഡ് സെന്റ്  മേരീസ് ക്‌നാനായ  മിഷന്  മാതാവിന്റെ ദേവാലയം ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം ;
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                             ലൂക്കോസ് ചാമക്കാല                                                                                  
                                                                                                                                                          
ന്യൂയോർക് ;വെസ്റ്റ്ചെസ്റ്റർ ,റോക്‌ലാൻഡ് ക്നാനായ മിഷൻ അംഗങ്ങളുടെ ചിരകാല അഭിലാഷമായ  മാതാവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്വന്തമായ ദേവാലയം എന്ന സ്വപ്നം സാഷാത്കരിക്കപെടുകയാണ് . ന്യൂയോർക്ക്  ആർച്ച 
ഡയോസിൽ നിന്നു റോക്ക്‌ലാന്റിലെ ഹാർവെർസ്‍ട്രോ സിറ്റിയിലുള്ള(46 കോങ്ക്ലിൻ  അവന്യൂ  ഹാർവെർസ്‍ട്രോ ന്യൂയോർക് 10927 )    മനോഹരമായ  ദേവാലയം വാങ്ങി   സെപ് .23 നു ശനിയാഴ്ച്ച   ചിക്കാഗോ രൂപതാ മെത്രാൻ അഭിവന്ദ്യ  പിതാവ്  ജേക്കബ് അങ്ങാടിയത്തും കോട്ടയം രൂപത ആർച്ച ബിഷപ്പ് മാർ മാത്യു മൂലക്കാട്ട്  പിതാവും  പുതിയ ദേവാലയത്തിന്റെ ആശിർവാദം  നിർവഹിക്കുന്ന വിവരം സന്തോഷത്തോടെ ഏവരെയും  അറിയിക്കുന്നു . .അന്നേ  ദിവസം രാവിലെ9.30ന് അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാർക്കു ഇടവക ജനങ്ങളുടെ  സ്വീകരണത്തിനു ശേഷം   നടക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ദിവ്യ ബലിക്കിടയിൽ  സെയിന്റ് മേരീസ്  ഇടവക ദേവാലയം എല്ലാവർക്കുമായി സമർപ്പിക്കും .
   വി.കുർബാനക്ക്   ശേഷം നടക്കുന്ന പൊതു സമ്മേളത്തിൽ അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാർക്കു പുറമെ ഹാർവെർസ്‍ട്രോ സിറ്റിയിലെ മേയർ മൈക്ക് കൊഹ്ട് ,ടൌൺ സൂപ്പർവൈസർ ഹൊവാഡ് ഫിലിപ്പ്,ക്നാനായ റീജിയൻ വികാരി ജനറാൾ മോൺസിഞ്ഞോർ റവ .ഫാ തോമസ് മുളവനാൽ , ഫൊറാന  വികാരി ഫാ .ജോസ് തറക്കൽ   എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കും .  ,വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിലെ20 ഓളം വൈദികർ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ ,മിഷൻ ഡയറക്ടർ റെവ ഫാ . ജോസ് ആദോപ്പിള്ളി, പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ തോമസ് പാലച്ചേരിൽ, ട്രുസ്ടീമാർ, ബിൽഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കും . മനോഹരമായ ഈ ദേവാലയം വാങ്ങാൻ സഹായിച്ചത്  പരിശുദ്ധ മാതാവിന്റെ സഹായവും
,ബഹുമാനപെട്ട പിതാക്കന്മാരായ ജേക്കബ്  അങ്ങാടിയത്‌ ,മാത്യു  മൂലക്കാട്ട്, ജോയ് ആലപ്പാട്ട്‌ എന്നിവരുടെ  കഠിന പരിശ്രമത്തിലും ,   ഇടവക അംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടായ സഹകരണത്തിന്റെയും ,അമേരിക്കയിലെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റിലും, ട്രൈസ്റ്റേറ്റിലും ഉള്ള ഭക്‌തരുടെ നിർലോഭമായ സഹായം കൊണ്ടു മാത്രമാണ് .  മഹനിയമായ ആശിർവാദ കർമ്മത്തിലും
 തുടർന്ന് നടക്കുന്ന സ്നേഹവിരുന്നിലും പങ്കെടുക്കുവാൻ സ്നേഹനിധികളായ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു . കൂടുതൽ  വിവരങ്ങൾക്ക്  മിഷൻ ഡയറക്ടർ ഫാ ,ജോസ് ആദോപ്പിള്ളി  954 305 7850 പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ തോമസ് പാലച്ചേരിൽ 914 433 6704

ന്യൂയോർക് :വെസ്റ്റ്ചെസ്റ്റർ ,റോക്‌ലാൻഡ് ക്നാനായ മിഷൻ അംഗങ്ങളുടെ ചിരകാല അഭിലാഷമായ  മാതാവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്വന്തമായ ദേവാലയം എന്ന സ്വപ്നം സാഷാത്കരിക്ക പെടുകയാണ് . ന്യൂയോർക്ക്  ആർച്ച ഡയോസിൽ നിന്നു റോക്ക്‌ലാന്റിലെ ഹാർവെർസ്‍ട്രോ സിറ്റിയിലുള്ള(46 കോങ്ക്ലിൻ  അവന്യൂ  ഹാർവെർസ്‍ട്രോ ന്യൂയോർക് 10927 )    മനോഹരമായ  ദേവാലയം വാങ്ങി   സെപ് .23 നു ശനിയാഴ്ച്ച   ചിക്കാഗോ രൂപതാ മെത്രാൻ അഭിവന്ദ്യ  പിതാവ്  ജേക്കബ് അങ്ങാടിയത്തും കോട്ടയം രൂപത ആർച്ച ബിഷപ്പ് മാർ മാത്യു മൂലക്കാട്ട്  പിതാവും  പുതിയ ദേവാലയത്തിന്റെ ആശിർവാദം  നിർവഹിക്കുന്ന വിവരം സന്തോഷത്തോടെ ഏവരെയും  അറിയിക്കുന്നു . .അന്നേ  ദിവസം രാവിലെ9.30ന് അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാർക്കു ഇടവക ജനങ്ങളുടെ  സ്വീകരണത്തിനു ശേഷം   നടക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ദിവ്യ ബലിക്കിടയിൽ  സെയിന്റ് മേരീസ്  ഇടവക ദേവാലയം എല്ലാവർക്കുമായി സമർപ്പിക്കും .വി.കുർബാനക്ക്   ശേഷം നടക്കുന്ന പൊതു സമ്മേളത്തിൽ അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാർക്കു പുറമെ ഹാർവെർസ്‍ട്രോ സിറ്റിയിലെ മേയർ മൈക്ക് കൊഹ്ട് ,ടൌൺ സൂപ്പർവൈസർ ഹൊവാഡ് ഫിലിപ്പ്,ക്നാനായ റീജിയൻ വികാരി ജനറാൾ മോൺസിഞ്ഞോർ റവ .ഫാ തോമസ് മുളവനാൽ , ഫൊറാന  വികാരി ഫാ .ജോസ് തറക്കൽ   എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കും .  ,വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിലെ20 ഓളം വൈദികർ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ ,മിഷൻ ഡയറക്ടർ റെവ ഫാ . ജോസ് ആദോപ്പിള്ളി, പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ തോമസ് പാലച്ചേരിൽ, ട്രുസ്ടീമാർ, ബിൽഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കും . മനോഹരമായ ഈ ദേവാലയം വാങ്ങാൻ സഹായിച്ചത്  പരിശുദ്ധ മാതാവിന്റെ സഹായവും,ബഹുമാനപെട്ട പിതാക്കന്മാരായ ജേക്കബ്  അങ്ങാടിയത്‌ ,മാത്യു  മൂലക്കാട്ട്, ജോയ് ആലപ്പാട്ട്‌ എന്നിവരുടെ  കഠിന പരിശ്രമത്തിലും ,   ഇടവക അംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടായ സഹകരണത്തിന്റെയും ,അമേരിക്കയിലെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റിലും, ട്രൈസ്റ്റേറ്റിലും ഉള്ള ഭക്‌തരുടെ നിർലോഭമായ സഹായം കൊണ്ടു മാത്രമാണ് .  മഹനിയമായ ആശിർവാദ കർമ്മത്തിലുംതുടർന്ന് നടക്കുന്ന സ്നേഹവിരുന്നിലും പങ്കെടുക്കുവാൻ സ്നേഹനിധികളായ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു . 

Click the link below to watch Live Events :-

https://www.youtube.com/user/KVTVUSA/live 

https://www.facebook.com/KnanayaVoice/

Read more

സൈമൺ ഇല്ലിക്കാട്ടിൽ കെ സി സി എൻ എ അറ്റ്ലാന്റ കൺവെൻഷൻ ചെയര്മാന്

സൈമൺ ഇല്ലിക്കാട്ടിൽ കെ സി സി എൻ എ അറ്റ്ലാന്റ കൺവെൻഷൻ ചെയര്മാന് 
അറ്റ്ലാന്റ : ക്നാനായ കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് ഓഫ് നോർത് അമേരിക്കയുടെ 2018 ജൂലൈ 19 ,20 ,21 ,22  തീയതികളിൽ അറ്റ്ലാന്റയിൽ നടക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ ചെയർമാനായി സൈമൺ ഇല്ലിക്കാട്ടിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അറ്റലാന്റയിലെ മലയാളീ സമൂഹത്തിലും ക്നാനായ സമുദായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവ സാന്നിദ്ധ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇത്ര വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് കെ സി സി എൻ എ നേതൃത്വം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം. കെ സി സി എൻ എ പ്രസിഡന്റ് ബേബി മണക്കുന്നേൽ തന്റെ പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചതാണ് 

അറ്റ്ലാന്റ : ക്നാനായ കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് ഓഫ് നോർത് അമേരിക്കയുടെ 2018 ജൂലൈ 19 ,20 ,21 ,22  തീയതികളിൽ അറ്റ്ലാന്റയിൽ നടക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ ചെയർമാനായി സൈമൺ ഇല്ലിക്കാട്ടിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അറ്റലാന്റയിലെ മലയാളീ സമൂഹത്തിലും ക്നാനായ സമുദായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവ സാന്നിദ്ധ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇത്ര വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് കെ സി സി എൻ എ നേതൃത്വം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം. കെ സി സി എൻ എ പ്രസിഡന്റ് ബേബി മണക്കുന്നേൽ തന്റെ പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചതാണ് 

Read more

റോക്‌ലാൻഡ് ക്നാനായ ദേവാലയത്തിൽ പ: മാതാവിന്റെ തിരുന്നാൾ സെപ്.24 ന്

ന്യൂ യോർക്ക് ഹാവർ സ്‌ട്രോയിൽ (റോക്‌ലാൻഡ് )പരിശുദ്ധ  കന്യാമറിയത്തിന്റെ നാമത്തിലുള്ള പുതിയ ഇടവക ദേവാലയത്തിൽ മാതാവിന്റെ തിരുന്നാൾ സെപ്.24  ന്  ആഘോഷിക്കുന്നു .എല്ലാ പ്രിയപെട്ടവരെയും തിരുന്നാളിന്റെ അനുഗ്രങ്ങൾ പ്രാപിപ്പാൻ  ക്ഷണിക്കുന്നു.ഞായറാഴ്ച 2 പിഎം ന് ആരാധനയോടെ  തിരുന്നാൾ കർമ്മങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു തുടർന്നു പിറവം  പള്ളി വികാരി ബഹു . റവ .ഫാ .തോമസ് ആദോപ്പിള്ളി കാർമികത്വത്തിൽ  കൊടികയറ്റിയതിനു ശേഷം   ലദിഞ്ഞു  നടക്കും .ആഘോഷമായ തിരുന്നാൾ പാട്ടുകുർബാന അഭിവന്ദ്യ . മാർ ജോയി ആലപ്പാട്ട്‌ പിതാവ്(സഹായ മെത്രാൻ ചിക്കാഗോ രൂപത ) അർപ്പിക്കും .തിരുന്നാൾ സന്ദേശം റവ .ഫാഎബ്രഹാം മുത്തോലത്ത് നല്കും (വികാരി സേക്രട്ട് ഹാർട്ട് ചർച് ചിക്കാഗോ ). ശിങ്കാരി മേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ തിരുന്നാൾ പ്രദക്ഷിണം ആഘോഷമായി നടക്കും  , അതിനു ശേഷം റവ .ഫാ .ജോസഫ് തറക്കൽ  പരി .കുർബാന ആശിർവാദം  നൽകും .തുടർന്ന് കലാസന്ധ്യ ഉണ്ടായിരിക്കും .പ്രഥമ തിരുന്നാൾ ഇടവക അംഗങ്ങൾ സംയുക്തമായി  ഏറ്റു  നടത്തുന്നു.പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഇടവക വികാരി റവ ..ഫാ. ജോസ് ആദോപ്പിള്ളി ക്കു പുറമെ കൈക്കാരന്മാരായ സിബി മണലേൽ ,ഫിലിപ്പ് ചാമക്കാല ,എബ്രഹാം പുലിയലകുന്നേൽ . റജി ഒഴുങ്ങാലിൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നല്കുന്നു .   .സ്‌നേഹവിരുന്നോടെ തിരുന്നാൾ സമാപിക്കും .
Read more

ഷിക്കാഗോ ക്നാനായ കത്തോലിക്കാ ഫൊറോനായിൽ പുതിയ മതബോധന അധ്യയനവർഷം ആരംഭിച്ചു

ഷിക്കാഗോ: ഓഗസ്റ്റ് 17 ഞായറാഴ്ച, പ്രവാസി ക്നാനായക്കാരുടെ പ്രഥമ ദൈവാലയമായ ഷിക്കാഗോ തിരുഹൃദയ ഫൊറോനായിൽ 2017 - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള മതബോധന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള അധ്യയന വർഷം ആരംഭിച്ചു. 9:45 ന് ഫൊറോനാ വികാരി വെരി റെവ. ഫാ. എബ്രാഹം മുത്തോലത്ത് കാർമികനായുള്ള വിശുദ്ധ ബലിക്കുശേഷം, ഡി. ർ. ഇ. റ്റീനാ നെടുവാമ്പുഴയുടെ നേത്യുത്വത്തിലുള്ള എല്ലാ അധ്യാപകരേയും ആദരിക്കുകയും, അവരെ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലി ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഈ വർഷം മതബോധനത്തിനു ചേർന്ന എല്ലാ കുട്ടികളേയും അനുമോദിക്കുകയും, അവർക്കുവേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു.

Read more

ന്യൂയോർക് ,റോക്‌ലാൻഡ് ക്നാനായ പള്ളി വെഞ്ചരിപ്പ് ശനിയാഴ്ച്ച | Live on KVTV

റോക്‌ലാൻഡ് സെന്റ്  മേരീസ് ക്‌നാനായ  മിഷന്  മാതാവിന്റെ ദേവാലയം ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം ;
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                             ലൂക്കോസ് ചാമക്കാല                                                                                  
                                                                                                                                                          
ന്യൂയോർക് ;വെസ്റ്റ്ചെസ്റ്റർ ,റോക്‌ലാൻഡ് ക്നാനായ മിഷൻ അംഗങ്ങളുടെ ചിരകാല അഭിലാഷമായ  മാതാവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്വന്തമായ ദേവാലയം എന്ന സ്വപ്നം സാഷാത്കരിക്കപെടുകയാണ് . ന്യൂയോർക്ക്  ആർച്ച 
ഡയോസിൽ നിന്നു റോക്ക്‌ലാന്റിലെ ഹാർവെർസ്‍ട്രോ സിറ്റിയിലുള്ള(46 കോങ്ക്ലിൻ  അവന്യൂ  ഹാർവെർസ്‍ട്രോ ന്യൂയോർക് 10927 )    മനോഹരമായ  ദേവാലയം വാങ്ങി   സെപ് .23 നു ശനിയാഴ്ച്ച   ചിക്കാഗോ രൂപതാ മെത്രാൻ അഭിവന്ദ്യ  പിതാവ്  ജേക്കബ് അങ്ങാടിയത്തും കോട്ടയം രൂപത ആർച്ച ബിഷപ്പ് മാർ മാത്യു മൂലക്കാട്ട്  പിതാവും  പുതിയ ദേവാലയത്തിന്റെ ആശിർവാദം  നിർവഹിക്കുന്ന വിവരം സന്തോഷത്തോടെ ഏവരെയും  അറിയിക്കുന്നു . .അന്നേ  ദിവസം രാവിലെ9.30ന് അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാർക്കു ഇടവക ജനങ്ങളുടെ  സ്വീകരണത്തിനു ശേഷം   നടക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ദിവ്യ ബലിക്കിടയിൽ  സെയിന്റ് മേരീസ്  ഇടവക ദേവാലയം എല്ലാവർക്കുമായി സമർപ്പിക്കും .
   വി.കുർബാനക്ക്   ശേഷം നടക്കുന്ന പൊതു സമ്മേളത്തിൽ അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാർക്കു പുറമെ ഹാർവെർസ്‍ട്രോ സിറ്റിയിലെ മേയർ മൈക്ക് കൊഹ്ട് ,ടൌൺ സൂപ്പർവൈസർ ഹൊവാഡ് ഫിലിപ്പ്,ക്നാനായ റീജിയൻ വികാരി ജനറാൾ മോൺസിഞ്ഞോർ റവ .ഫാ തോമസ് മുളവനാൽ , ഫൊറാന  വികാരി ഫാ .ജോസ് തറക്കൽ   എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കും .  ,വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിലെ20 ഓളം വൈദികർ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ ,മിഷൻ ഡയറക്ടർ റെവ ഫാ . ജോസ് ആദോപ്പിള്ളി, പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ തോമസ് പാലച്ചേരിൽ, ട്രുസ്ടീമാർ, ബിൽഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കും . മനോഹരമായ ഈ ദേവാലയം വാങ്ങാൻ സഹായിച്ചത്  പരിശുദ്ധ മാതാവിന്റെ സഹായവും
,ബഹുമാനപെട്ട പിതാക്കന്മാരായ ജേക്കബ്  അങ്ങാടിയത്‌ ,മാത്യു  മൂലക്കാട്ട്, ജോയ് ആലപ്പാട്ട്‌ എന്നിവരുടെ  കഠിന പരിശ്രമത്തിലും ,   ഇടവക അംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടായ സഹകരണത്തിന്റെയും ,അമേരിക്കയിലെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റിലും, ട്രൈസ്റ്റേറ്റിലും ഉള്ള ഭക്‌തരുടെ നിർലോഭമായ സഹായം കൊണ്ടു മാത്രമാണ് .  മഹനിയമായ ആശിർവാദ കർമ്മത്തിലും
 തുടർന്ന് നടക്കുന്ന സ്നേഹവിരുന്നിലും പങ്കെടുക്കുവാൻ സ്നേഹനിധികളായ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു . കൂടുതൽ  വിവരങ്ങൾക്ക്  മിഷൻ ഡയറക്ടർ ഫാ ,ജോസ് ആദോപ്പിള്ളി  954 305 7850 പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ തോമസ് പാലച്ചേരിൽ 914 433 6704

ന്യൂയോർക് ;വെസ്റ്റ്ചെസ്റ്റർ ,റോക്‌ലാൻഡ് ക്നാനായ മിഷൻ അംഗങ്ങളുടെ ചിരകാല അഭിലാഷമായ  മാതാവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്വന്തമായ ദേവാലയം എന്ന സ്വപ്നം സാഷാത്കരിക്ക പെടുകയാണ് . ന്യൂയോർക്ക്  ആർച്ച ഡയോസിൽ നിന്നു റോക്ക്‌ലാന്റിലെ ഹാർവെർസ്‍ട്രോ സിറ്റിയിലുള്ള(46 കോങ്ക്ലിൻ  അവന്യൂ  ഹാർവെർസ്‍ട്രോ ന്യൂയോർക് 10927 )    മനോഹരമായ  ദേവാലയം വാങ്ങി   സെപ് .23 നു ശനിയാഴ്ച്ച   ചിക്കാഗോ രൂപതാ മെത്രാൻ അഭിവന്ദ്യ  പിതാവ്  ജേക്കബ് അങ്ങാടിയത്തും കോട്ടയം രൂപത ആർച്ച ബിഷപ്പ് മാർ മാത്യു മൂലക്കാട്ട്  പിതാവും  പുതിയ ദേവാലയത്തിന്റെ ആശിർവാദം  നിർവഹിക്കുന്ന വിവരം സന്തോഷത്തോടെ ഏവരെയും  അറിയിക്കുന്നു . .അന്നേ  ദിവസം രാവിലെ9.30ന് അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാർക്കു ഇടവക ജനങ്ങളുടെ  സ്വീകരണത്തിനു ശേഷം   നടക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ദിവ്യ ബലിക്കിടയിൽ  സെയിന്റ് മേരീസ്  ഇടവക ദേവാലയം എല്ലാവർക്കുമായി സമർപ്പിക്കും .വി.കുർബാനക്ക്   ശേഷം നടക്കുന്ന പൊതു സമ്മേളത്തിൽ അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാർക്കു പുറമെ ഹാർവെർസ്‍ട്രോ സിറ്റിയിലെ മേയർ മൈക്ക് കൊഹ്ട് ,ടൌൺ സൂപ്പർവൈസർ ഹൊവാഡ് ഫിലിപ്പ്,ക്നാനായ റീജിയൻ വികാരി ജനറാൾ മോൺസിഞ്ഞോർ റവ .ഫാ തോമസ് മുളവനാൽ , ഫൊറാന  വികാരി ഫാ .ജോസ് തറക്കൽ   എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കും .  ,വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിലെ20 ഓളം വൈദികർ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ ,മിഷൻ ഡയറക്ടർ റെവ ഫാ . ജോസ് ആദോപ്പിള്ളി, പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ തോമസ് പാലച്ചേരിൽ, ട്രുസ്ടീമാർ, ബിൽഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കും . മനോഹരമായ ഈ ദേവാലയം വാങ്ങാൻ സഹായിച്ചത്  പരിശുദ്ധ മാതാവിന്റെ സഹായവും,ബഹുമാനപെട്ട പിതാക്കന്മാരായ ജേക്കബ്  അങ്ങാടിയത്‌ ,മാത്യു  മൂലക്കാട്ട്, ജോയ് ആലപ്പാട്ട്‌ എന്നിവരുടെ  കഠിന പരിശ്രമത്തിലും ,   ഇടവക അംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടായ സഹകരണത്തിന്റെയും ,അമേരിക്കയിലെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റിലും, ട്രൈസ്റ്റേറ്റിലും ഉള്ള ഭക്‌തരുടെ നിർലോഭമായ സഹായം കൊണ്ടു മാത്രമാണ് .  മഹനിയമായ ആശിർവാദ കർമ്മത്തിലുംതുടർന്ന് നടക്കുന്ന സ്നേഹവിരുന്നിലും പങ്കെടുക്കുവാൻ സ്നേഹനിധികളായ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു . 

Read more

റോക്‌ലാൻഡ് ദേവാലയത്തിനു ആശംസ പ്രവാഹം | വീഡിയോസ് കാണാം

ന്യൂയോർക്ക്: ശനിയാഴ്ച ആശീർവദിക്കപ്പെടുന്ന ന്യൂയോർക്ക് (റോക്‌ലാൻഡ് ) സെന്റ്‌ മേരീസ് ക്നാനായ ദേവാലയത്തിനു  ആശംസകളുടെ  പ്രവാഹം. വീഡിയോകൾ ചുവടെ.

Read more

മോർട്ടൺഗ്രോവ് സെ .മേരീസ് ക്ലാനായ ദൈവാലത്തിൻറെ പാർക്കിങ് ലോട്ട് വികസന പദ്ധതിയുടെ ഫണ്ട് റെയിസിങ് പുരോഗമിക്കുന്നു. സഹായ ഹസ്തവുംമായി ജനം മുന്നിൽ

മോർട്ടൺഗ്രോവ്  സെ .മേരീസ് ക്ലാനായ ദൈവാലത്തിൻറെ പാർക്കിങ്  ലോട്ട് വികസന പദ്ധതിയുടെ ഫണ്ട് റെയിസിങ് പുരോഗമിക്കുന്നു.   സഹായ ഹസ്തവുംമായി ജനം മുന്നിൽ
ചിക്കാഗോ: മോർട്ടൺ ഗ്രോവ്  സെ മേരീസ് ക്ലാനായ ദൈവാലത്തിൻറെ പാർക്കിങ് ലോട്ട് വികസന പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ അനുമതികളും ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ നിന്നും (ComED, village of morton grove,  MWRD)  ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടയെന്ന് പാർക്കിങ് ലോട്ട് വികസന പ്രോജക്റ്റിന്റെ ചെയർമാൻ  തബി വിരുത്തിക്കുളങ്ങര അറിയിച്ചു. ആസന്ന മായിരിക്കുന്ന ശൈതൃ കാലത്തെ മഞ്ഞു വീഴ്ചക്ക്   മുമ്പേ  തന്നെ നിർമ്മാണം പൂർത്തികരിക്കേണ്ടതിന് സെപ്തംബർ അവസാനവാരത്തോടു കൂടി ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങണമെന്നും, ഒരു മാസത്തെ കാലയളവിനുള്ളിൽ നിർമമാണം പൂർത്തികരിക്കാൻ സാധിക്കുംമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഏകദേശം  മൂന്നരലക്ഷം ഡോളറിന്റെ നിർമ്മാണ ചിലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഈ വമ്പൻ  പ്രോജക്റ്റിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ നടത്തിയ ഫണ്ട് കളക്‌ഷനിൽ തന്നെ    ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം  ഡോളറിന്റെ ഓഫറുകൾ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. സഹായഹസ്തവും മായി ജനം എന്നും മുൻനിരയിലുണ്ടന്നും  ഇനിയും സമാഹരിക്കാനുള്ള തുക എത്രയുംപെട്ടന്ന്  കളക്റ്റചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് ശുഭാപ്തി  വിശ്വാസമുണ്ടന്ന്   ഫണ്ട് റെയിസിങ് കോ.ചെയർപേഴ്സൻസായ പോൾസൺ കുളങ്ങര, സ്റ്റീഫൻ കിഴക്കേക്കുറ്റ് എന്നിവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു, രണ്ടായിരത്തിലധികം വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വിശേഷ ദിനങളിലും അല്ലാതെയും പാർക്കിങ് സൗകര്യം ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും അതുപോലെ ഇതര സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഏറെ പ്രയോജനപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദൈവാലയത്തിന് വിശാലമായൊരു പാർക്കിങ് സൗകര്യം വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ആയതിനാൽ ഈ പാർക്കിങ് ലോട്ട് 
 വികസനപദ്ധതിയുടെ പൂർണ്ണ വിജയത്തിന് ഇടവകയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും സഹായ സഹകരണം ആവശ്യമാണന്ന്  ഇടവക വികാരി മോൺ.തോമസ് മുളവനാൽ, അസി.വികാരി ഫാ.ബോബൻ വട്ടoബുറത്ത് എന്നിവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ടിറ്റോ കണ്ടാരപ്പള്ളി, സിബി കൈത്തക്കത്തൊട്ടിയിൽ, ജോയിച്ചൻ ചെമ്മാച്ചേൽ, ടോണി കിഴക്കേക്കുറ്റ്. സ്റ്റീഫൻ ചൊളളബേൽ  ,  ജെയിംസ് മന്നാകുളത്തിൽ .ബിനോയി പൂത്തറയിൽ,  ബിജു കിഴക്കേക്കുറ്റ്, സൈമൺ ചക്കാലപ്പടവിൽ, ജോൺ പാട്ടപ്പൊതി. പീറ്റർ കുളങ്ങര, സാബു തറത്തട്ടേൽ, റോയി നെടുംച്ചിറ, ബൈജു കുന്നേൽ, ഷാജി എടാട്ട് എന്നിവരും ഈ പദ്ധതിയുടെ വിജയ സാക്ഷാൽകാരത്തിനായി വിവിത മേഖലകളിൽ നേതൃത്വം നല്കുന്നു.
                                                                                             സ്റ്റീഫൻ ചൊളളബേൽ (പി.ആർ.ഒ)

ചിക്കാഗോ: മോർട്ടൺ ഗ്രോവ്  സെ മേരീസ് ക്ലാനായ ദൈവാലത്തിൻറെ പാർക്കിങ് ലോട്ട് വികസന പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ അനുമതികളും ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ നിന്നും (ComED, village of morton grove,  MWRD)  ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടയെന്ന് പാർക്കിങ് ലോട്ട് വികസന പ്രോജക്റ്റിന്റെ ചെയർമാൻ  തബി വിരുത്തിക്കുളങ്ങര അറിയിച്ചു. ആസന്ന മായിരിക്കുന്ന ശൈതൃ കാലത്തെ മഞ്ഞു വീഴ്ചക്ക്   മുമ്പേ  തന്നെ നിർമ്മാണം പൂർത്തികരിക്കേണ്ടതിന് സെപ്തംബർ അവസാനവാരത്തോടു കൂടി ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങണമെന്നും, ഒരു മാസത്തെ കാലയളവിനുള്ളിൽ നിർമമാണം പൂർത്തികരിക്കാൻ സാധിക്കുംമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഏകദേശം  മൂന്നരലക്ഷം ഡോളറിന്റെ നിർമ്മാണ ചിലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഈ വമ്പൻ  പ്രോജക്റ്റിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ നടത്തിയ ഫണ്ട് കളക്‌ഷനിൽ തന്നെ    ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം  ഡോളറിന്റെ ഓഫറുകൾ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. സഹായഹസ്തവും മായി ജനം എന്നും മുൻനിരയിലുണ്ടന്നും  ഇനിയും സമാഹരിക്കാനുള്ള തുക എത്രയുംപെട്ടന്ന്  കളക്റ്റചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് ശുഭാപ്തി  വിശ്വാസമുണ്ടന്ന്   ഫണ്ട് റെയിസിങ് കോ.ചെയർപേഴ്സൻസായ പോൾസൺ കുളങ്ങര, സ്റ്റീഫൻ കിഴക്കേക്കുറ്റ് എന്നിവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു, രണ്ടായിരത്തിലധികം വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വിശേഷ ദിനങളിലും അല്ലാതെയും പാർക്കിങ് സൗകര്യം ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും അതുപോലെ ഇതര സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഏറെ പ്രയോജനപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദൈവാലയത്തിന് വിശാലമായൊരു പാർക്കിങ് സൗകര്യം വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ആയതിനാൽ ഈ പാർക്കിങ് ലോട്ട് വികസനപദ്ധതിയുടെ പൂർണ്ണ വിജയത്തിന് ഇടവകയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും സഹായ സഹകരണം ആവശ്യമാണന്ന്  ഇടവക വികാരി മോൺ.തോമസ് മുളവനാൽ, അസി.വികാരി ഫാ.ബോബൻ വട്ടoബുറത്ത് എന്നിവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ടിറ്റോ കണ്ടാരപ്പള്ളി, സിബി കൈത്തക്കത്തൊട്ടിയിൽ, ജോയിച്ചൻ ചെമ്മാച്ചേൽ, ടോണി കിഴക്കേക്കുറ്റ്. സ്റ്റീഫൻ ചൊളളബേൽ  ,  ജെയിംസ് മന്നാകുളത്തിൽ .ബിനോയി പൂത്തറയിൽ,  ബിജു കിഴക്കേക്കുറ്റ്, സൈമൺ ചക്കാലപ്പടവിൽ, ജോൺ പാട്ടപ്പൊതി. പീറ്റർ കുളങ്ങര, സാബു തറത്തട്ടേൽ, റോയി നെടുംച്ചിറ, ബൈജു കുന്നേൽ, ഷാജി എടാട്ട് എന്നിവരും ഈ പദ്ധതിയുടെ വിജയ സാക്ഷാൽകാരത്തിനായി വിവിത മേഖലകളിൽ നേതൃത്വം നല്കുന്നു.

Read more

റോക്‌ലാൻഡ് സെന്റ് മേരീസ് ക്‌നാനായ മിഷന് മാതാവിന്റെ ദേവാലയം ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം ;

റോക്‌ലാൻഡ് സെന്റ്  മേരീസ് ക്‌നാനായ  മിഷന്  മാതാവിന്റെ ദേവാലയം ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം ;
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                             ലൂക്കോസ് ചാമക്കാല                                                                                  
                                                                                                                                                          
ന്യൂയോർക് ;വെസ്റ്റ്ചെസ്റ്റർ ,റോക്‌ലാൻഡ് ക്നാനായ മിഷൻ അംഗങ്ങളുടെ ചിരകാല അഭിലാഷമായ  മാതാവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്വന്തമായ ദേവാലയം എന്ന സ്വപ്നം സാഷാത്കരിക്കപെടുകയാണ് . ന്യൂയോർക്ക്  ആർച്ച 
ഡയോസിൽ നിന്നു റോക്ക്‌ലാന്റിലെ ഹാർവെർസ്‍ട്രോ സിറ്റിയിലുള്ള(46 കോങ്ക്ലിൻ  അവന്യൂ  ഹാർവെർസ്‍ട്രോ ന്യൂയോർക് 10927 )    മനോഹരമായ  ദേവാലയം വാങ്ങി   സെപ് .23 നു ശനിയാഴ്ച്ച   ചിക്കാഗോ രൂപതാ മെത്രാൻ അഭിവന്ദ്യ  പിതാവ്  ജേക്കബ് അങ്ങാടിയത്തും കോട്ടയം രൂപത ആർച്ച ബിഷപ്പ് മാർ മാത്യു മൂലക്കാട്ട്  പിതാവും  പുതിയ ദേവാലയത്തിന്റെ ആശിർവാദം  നിർവഹിക്കുന്ന വിവരം സന്തോഷത്തോടെ ഏവരെയും  അറിയിക്കുന്നു . .അന്നേ  ദിവസം രാവിലെ9.30ന് അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാർക്കു ഇടവക ജനങ്ങളുടെ  സ്വീകരണത്തിനു ശേഷം   നടക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ദിവ്യ ബലിക്കിടയിൽ  സെയിന്റ് മേരീസ്  ഇടവക ദേവാലയം എല്ലാവർക്കുമായി സമർപ്പിക്കും .
   വി.കുർബാനക്ക്   ശേഷം നടക്കുന്ന പൊതു സമ്മേളത്തിൽ അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാർക്കു പുറമെ ഹാർവെർസ്‍ട്രോ സിറ്റിയിലെ മേയർ മൈക്ക് കൊഹ്ട് ,ടൌൺ സൂപ്പർവൈസർ ഹൊവാഡ് ഫിലിപ്പ്,ക്നാനായ റീജിയൻ വികാരി ജനറാൾ മോൺസിഞ്ഞോർ റവ .ഫാ തോമസ് മുളവനാൽ , ഫൊറാന  വികാരി ഫാ .ജോസ് തറക്കൽ   എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കും .  ,വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിലെ20 ഓളം വൈദികർ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ ,മിഷൻ ഡയറക്ടർ റെവ ഫാ . ജോസ് ആദോപ്പിള്ളി, പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ തോമസ് പാലച്ചേരിൽ, ട്രുസ്ടീമാർ, ബിൽഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കും . മനോഹരമായ ഈ ദേവാലയം വാങ്ങാൻ സഹായിച്ചത്  പരിശുദ്ധ മാതാവിന്റെ സഹായവും
,ബഹുമാനപെട്ട പിതാക്കന്മാരായ ജേക്കബ്  അങ്ങാടിയത്‌ ,മാത്യു  മൂലക്കാട്ട്, ജോയ് ആലപ്പാട്ട്‌ എന്നിവരുടെ  കഠിന പരിശ്രമത്തിലും ,   ഇടവക അംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടായ സഹകരണത്തിന്റെയും ,അമേരിക്കയിലെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റിലും, ട്രൈസ്റ്റേറ്റിലും ഉള്ള ഭക്‌തരുടെ നിർലോഭമായ സഹായം കൊണ്ടു മാത്രമാണ് .  മഹനിയമായ ആശിർവാദ കർമ്മത്തിലും
 തുടർന്ന് നടക്കുന്ന സ്നേഹവിരുന്നിലും പങ്കെടുക്കുവാൻ സ്നേഹനിധികളായ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു . കൂടുതൽ  വിവരങ്ങൾക്ക്  മിഷൻ ഡയറക്ടർ ഫാ ,ജോസ് ആദോപ്പിള്ളി  954 305 7850 പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ തോമസ് പാലച്ചേരിൽ 914 433 6704

ന്യൂയോർക് ;വെസ്റ്റ്ചെസ്റ്റർ ,റോക്‌ലാൻഡ് ക്നാനായ മിഷൻ അംഗങ്ങളുടെ ചിരകാല അഭിലാഷമായ  മാതാവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്വന്തമായ ദേവാലയം എന്ന സ്വപ്നം സാഷാത്കരിക്കപെടുകയാണ് . ന്യൂയോർക്ക്  ആർച്ച ഡയോസിൽ നിന്നു റോക്ക്‌ലാന്റിലെ ഹാർവെർസ്‍ട്രോ സിറ്റിയിലുള്ള(46 കോങ്ക്ലിൻ  അവന്യൂ  ഹാർവെർസ്‍ട്രോ ന്യൂയോർക് 10927 )    മനോഹരമായ  ദേവാലയം വാങ്ങി   സെപ് .23 നു ശനിയാഴ്ച്ച   ചിക്കാഗോ രൂപതാ മെത്രാൻ അഭിവന്ദ്യ  പിതാവ്  ജേക്കബ് അങ്ങാടിയത്തും കോട്ടയം രൂപത ആർച്ച ബിഷപ്പ് മാർ മാത്യു മൂലക്കാട്ട്  പിതാവും  പുതിയ ദേവാലയത്തിന്റെ ആശിർവാദം  നിർവഹിക്കുന്ന വിവരം സന്തോഷത്തോടെ ഏവരെയും  അറിയിക്കുന്നു . .അന്നേ  ദിവസം രാവിലെ9.30ന് അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാർക്കു ഇടവക ജനങ്ങളുടെ  സ്വീകരണത്തിനു ശേഷം   നടക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ദിവ്യ ബലിക്കിടയിൽ  സെയിന്റ് മേരീസ്  ഇടവക ദേവാലയം എല്ലാവർക്കുമായി സമർപ്പിക്കും .വി.കുർബാനക്ക്   ശേഷം നടക്കുന്ന പൊതു സമ്മേളത്തിൽ അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാർക്കു പുറമെ ഹാർവെർസ്‍ട്രോ സിറ്റിയിലെ മേയർ മൈക്ക് കൊഹ്ട് ,ടൌൺ സൂപ്പർവൈസർ ഹൊവാഡ് ഫിലിപ്പ്,ക്നാനായ റീജിയൻ വികാരി ജനറാൾ മോൺസിഞ്ഞോർ റവ .ഫാ തോമസ് മുളവനാൽ , ഫൊറാന  വികാരി ഫാ .ജോസ് തറക്കൽ   എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കും .  ,വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിലെ20 ഓളം വൈദികർ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ ,മിഷൻ ഡയറക്ടർ റെവ ഫാ . ജോസ് ആദോപ്പിള്ളി, പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ തോമസ് പാലച്ചേരിൽ, ട്രുസ്ടീമാർ, ബിൽഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കും . മനോഹരമായ ഈ ദേവാലയം വാങ്ങാൻ സഹായിച്ചത്  പരിശുദ്ധ മാതാവിന്റെ സഹായവും,ബഹുമാനപെട്ട പിതാക്കന്മാരായ ജേക്കബ്  അങ്ങാടിയത്‌ ,മാത്യു  മൂലക്കാട്ട്, ജോയ് ആലപ്പാട്ട്‌ എന്നിവരുടെ  കഠിന പരിശ്രമത്തിലും ,   ഇടവക അംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടായ സഹകരണത്തിന്റെയും ,അമേരിക്കയിലെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റിലും, ട്രൈസ്റ്റേറ്റിലും ഉള്ള ഭക്‌തരുടെ നിർലോഭമായ സഹായം കൊണ്ടു മാത്രമാണ് .  മഹനിയമായ ആശിർവാദ കർമ്മത്തിലുംതുടർന്ന് നടക്കുന്ന സ്നേഹവിരുന്നിലും പങ്കെടുക്കുവാൻ സ്നേഹനിധികളായ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു . 

Read more

ലോസാഞ്ചലസ് സെന്റ് പയസ് ടെന്ത് ചര്‍ച്ചില്‍ ഓണം ഞായറാഴ്ച

ലോസാഞ്ചലസ്: സെന്റ് പയസ് ടെന്ത് ചര്‍ച്ചില്‍ ഓണം ഞായറാഴ്ച (സെപ്റ്റം. 17)വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിക്കും.


സാന്‍ ബെര്‍ഡിനൊ, കൊറോണ ഭാഗങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്നവരുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള സെന്റ് സ്റ്റീഫന്‍സ് കൂടാര യോഗം ആണ് ആഘോഷത്തിനു ചുക്കാന്‍ പിടിക്കുന്നത്. പ്രസിഡന്റ് വത്സന്‍ മൂകഞ്ചത്തിയല്‍, സെക്രട്ടറി അനിത താഴത്തുവെട്ടത്ത്, ട്രഷറര്‍ ബാബു ചെട്ടിയത്ത്, കൊര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ഷീന കല്ലിപ്പുറത്ത് തുടങ്ങിയവര്‍ നെത്രുത്വം നല്‍കുന്നു.

കുട്ടികള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കുമായി വ്യത്യസ്ഥമായ പരിപാടികളാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുജോണ്‍ മുട്ടത്തില്‍ , റോജി കണ്ണാലില്‍, ജോസ് വള്ളിപ്പടവില്‍ എന്നിവര്‍ അറിയിച്ചു.

Read more

ഷിക്കാഗോ ക്നാനാ‍യ കത്തോലിക്കാ ഫൊറോനായുടെ പതിനൊന്നാം വാര്‍ഷികം ആഘോഷിച്ചു.

ഷിക്കാഗോ ക്നാനാ‍യ കത്തോലിക്കാ ഫൊറോനായുടെ പതിനൊന്നാം വാര്‍ഷികം ആഘോഷിച്ചു.
 
ബിനോയി കിഴക്കനടി (പി. ആർ. ഒ.)
 
ഷിക്കാഗോ: സെപ്റ്റെംബെർ 10 ന് ഞായറാഴ്ച, ഷിക്കാഗോ തിരുഹ്യദയ ക്നാനായ കത്തോലിക്കാ ഇടവക രൂപീകരിച്ചതിന്റെ 11-ാം വാര്‍ഷികവും, ഫൊറോനായുടെ ഇടവകദിനവും, വൈവിധ്യമാർന്ന മത്സരങ്ങളും, ബാർബിക്ക് പാർട്ടിയുമായി ഉജ്ജ്വലമായി ആഘോഷിച്ചു. ദൈവാലയത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാര്‍ഷികത്തോടനുബന്തിച്ച് ഇടവക സ്ഥാപിക്കുവാനും, തുടർന്ന് ഇത്രകാലം സംരക്ഷിക്കുകയും, അനവധിയായ നന്മകൾ നൽകി  അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത കാരുണ്യവാനായ ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാവിലെ 9:45 ന്, ഫൊറോനാ വികാരി വെരി റെവ. ഫാദർ എബ്രാഹം മുത്തോലത്തിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ അർപ്പിച്ച ദിവ്യബലിയോടെ വാർഷികാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. തുടർന്ന് ഹൂസ്റ്റണിലും, ഫ്ലോറിഡയിലും മഹാമാരിയിലും, മറ്റ് അനിഷ്ഠങ്ങളിലും വേദനിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടിയും, കഴിഞ്ഞ 11 വർഷം ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ആരാധന നടത്തി. ഫൊറോനായുടെ പ്രധാന കൈക്കാരൻ ശ്രീ. തോമസ് നെടുവാമ്പുഴ തിരി തെളിച്ച് ഇടവക ദിനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വെരി റെവ. ഫാ. എബ്രാഹം മുത്തോലത്ത്, സിസ്റ്റർ ജൊസീന മണലേൽ, കോർഡിനേറ്റർ റ്റോണി പുല്ലാപ്പള്ളി, മെൻസ് മിനിസ്ടി കോർഡിനേറ്റർ ജോയ് കുടശേരി, വുമെൻസ് മിനിസ്ടി കോർഡിനേറ്റർ ഷീബാ മുത്തോലം, പി. ആർ. ഒ. ബിനോയി കിഴക്കനടി, മറ്റ് പാരീഷ് കൌൺസിൽ അംഗങ്ങളായ സാബു ഇലവുങ്കൽ, കുര്യൻ നെല്ലാമറ്റം, സജി മാലിത്തിരുത്തേൽ, നിതാ ചെമ്മാച്ചേൽ, സാബു മുത്തോലം, ജേക്കബ് പുല്ലാപ്പള്ളി, തങ്കമ്മ നെടിയകാല, ഗ്രേസി വാച്ചാച്ചിറ, ജെയിംസ് വെട്ടിക്കൽ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
 
 റ്റോണി പുല്ലാപ്പള്ളി, ജോയ് കുടശേരി, ഷീബാ മുത്തോലം എന്നിവരുടെ നേത്യുത്വത്തിൽ നടത്തിയ നിരവധി മത്സരങ്ങൾക്ക് ഇടവക ജനങ്ങളുടെ നല്ല പങ്കാളിത്തത്തിനുള്ള വേദിയായി. സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവങ്ങൾക്കൊണ്ട് സ‌മ്യദ്ധമായ ബാർബിക്ക് പാർട്ടി, ഇടവക കൂട്ടായ്മക്ക് മാറ്റ് കൂട്ടി. അമേരിക്കൻ ജീവിതത്തിൽ, ജോലിതിരക്കിനിടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇടവകാംഗങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നല്ല അവസരമായിരുന്നു ഈ വാർഷികാഘോഷംഎന്ന് ഏവരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
 

ഷിക്കാഗോ: സെപ്റ്റെംബെർ 10 ന് ഞായറാഴ്ച, ഷിക്കാഗോ തിരുഹ്യദയ ക്നാനായ കത്തോലിക്കാ ഇടവക രൂപീകരിച്ചതിന്റെ 11-ാം വാര്‍ഷികവും, ഫൊറോനായുടെ ഇടവകദിനവും, വൈവിധ്യമാർന്ന മത്സരങ്ങളും, ബാർബിക്ക് പാർട്ടിയുമായി ഉജ്ജ്വലമായി ആഘോഷിച്ചു. ദൈവാലയത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാര്‍ഷികത്തോടനുബന്തിച്ച് ഇടവക സ്ഥാപിക്കുവാനും, തുടർന്ന് ഇത്രകാലം സംരക്ഷിക്കുകയും, അനവധിയായ നന്മകൾ നൽകി  അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത കാരുണ്യവാനായ ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാവിലെ 9:45 ന്, ഫൊറോനാ വികാരി വെരി റെവ. ഫാദർ എബ്രാഹം മുത്തോലത്തിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ അർപ്പിച്ച ദിവ്യബലിയോടെ വാർഷികാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. തുടർന്ന് ഹൂസ്റ്റണിലും, ഫ്ലോറിഡയിലും മഹാമാരിയിലും, മറ്റ് അനിഷ്ഠങ്ങളിലും വേദനിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടിയും, കഴിഞ്ഞ 11 വർഷം ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ആരാധന നടത്തി. ഫൊറോനായുടെ പ്രധാന കൈക്കാരൻ ശ്രീ. തോമസ് നെടുവാമ്പുഴ തിരി തെളിച്ച് ഇടവക ദിനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വെരി റെവ. ഫാ. എബ്രാഹം മുത്തോലത്ത്, സിസ്റ്റർ ജൊസീന മണലേൽ, കോർഡിനേറ്റർ റ്റോണി പുല്ലാപ്പള്ളി, മെൻസ് മിനിസ്ടി കോർഡിനേറ്റർ ജോയ് കുടശേരി, വുമെൻസ് മിനിസ്ടി കോർഡിനേറ്റർ ഷീബാ മുത്തോലം, പി. ആർ. ഒ. ബിനോയി കിഴക്കനടി, മറ്റ് പാരീഷ് കൌൺസിൽ അംഗങ്ങളായ സാബു ഇലവുങ്കൽ, കുര്യൻ നെല്ലാമറ്റം, സജി മാലിത്തിരുത്തേൽ, നിതാ ചെമ്മാച്ചേൽ, സാബു മുത്തോലം, ജേക്കബ് പുല്ലാപ്പള്ളി, തങ്കമ്മ നെടിയകാല, ഗ്രേസി വാച്ചാച്ചിറ, ജെയിംസ് വെട്ടിക്കൽ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.റ്റോണി പുല്ലാപ്പള്ളി, ജോയ് കുടശേരി, ഷീബാ മുത്തോലം എന്നിവരുടെ നേത്യുത്വത്തിൽ നടത്തിയ നിരവധി മത്സരങ്ങൾക്ക് ഇടവക ജനങ്ങളുടെ നല്ല പങ്കാളിത്തത്തിനുള്ള വേദിയായി. സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവങ്ങൾക്കൊണ്ട് സ‌മ്യദ്ധമായ ബാർബിക്ക് പാർട്ടി, ഇടവക കൂട്ടായ്മക്ക് മാറ്റ് കൂട്ടി. അമേരിക്കൻ ജീവിതത്തിൽ, ജോലിതിരക്കിനിടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇടവകാംഗങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നല്ല അവസരമായിരുന്നു ഈ വാർഷികാഘോഷംഎന്ന് ഏവരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Read more

Copyrights@2016.